İmei Numarasını Geri Getirme | Android

İmei Numarasını Geri Getirme

İmei numarası telefonlar için atanmış kimlik numaralarıdır. Ülkelerin sınırları içerisinde teknoloji kurumları arasında kayıtlı bulunması zorunludur. İmei numarası silinen veya başka bir ülke kaydı bulanan…