Hayata Bakış Açısını Değiştirmek

Hayata bakış açımızı değiştirmek ama nasıl… Çağlar boyunca felsefeciler de insanoğlu ve hayata geliş amacı üzerine sürekli yeni kuramlar, yeni teoriler geliştirmiştir. Ortak olarak varılan…