SorularCategory: GenelYaratıcılığı Engelleyen Faktörler Nelerdir?
icerikgo.comPersonel 2 sene önce soruldu

Yaratıcılığı engelleyen faktörler nelerdir?  Maddeler halinde, yaratıcılığı engelleyen faktörler ve özelliklerini yazınız.

1 Yanıt
Elif KaramanPersonel 2 sene önce yanıtladı

Bir bireyde bulunması gereken altın değerinde bir özelik olan yaratıcılık, birçok etkene bağlı olarak azalıp artabilen bir özellik göstermektedir.

Her bireyin bu özelliğini arttırabilmesi için olumlu olabilecek etkenleri göz ardı etmemesi gerekmektedir.

  • Örneğin algısal etkenler yaratıcılığı etkileyen en temel faktörlerden biridir.
  • Gözlem eksikliği veya duyu organlarının sınırlandırılması yaratıcılığı olumsuz olarak etkilemektedir.
  • Ayrıca kültürel etkenlerde, yaratıcılık konusunda oldukça söz sahibidir. Çünkü bireylerin kendi yargılarına ters düşen bilgi ve varlıklar, yaratıcılık konusunda kişilerin önüne engel koyabilmektedir.
  • Bir diğer faktör ise duyusal etkenler olarak nitelendirilir. Bireylerin anlık duygu ve hisleri, yaratıcılık konusunda hayati önem taşımaktadır.
  • Son olarak kişilerin bir iş üzerinde çalıştıkları esnada nesnelerin işlevlerine takılması, yaratıcıyı düşünceyi olumlu veya olumsuz etkileyen bir faktör olarak gösterilmektedir.