SorularCategory: GenelBilimin Temel İşlevleri Nelerdir?
icerikgo.comPersonel 2 sene önce soruldu

Bilimin temel işlevleri nelerdir? Özellikleri nelerdir?

1 Yanıt
Elif KaramanPersonel 2 sene önce yanıtladı

Bilim, gelişen olayları, akıl ve mantık çerçevesinde değerlendirdiğimiz, açıklama ve hesaplama gibi işlevlerle alıcıya ilettiğimiz bir daldır. Dünya üzerinde gerçekleştirilen her işlem, bilimsel bir veriye dayanmakta ve bilimsel kanıtlarla açıklanmaktadır.

Bilim çapında açıklanamayan bilgilerin ise bir hükmü bulunmamaktadır. Bu araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için de bazı temel işlevler bulunmaktadır.

Anlama: Bunlardan ilkinin, anlama işlevi olarak söylenebilir. Bu işlev sayesinde bilimsel sonuçların nasıl olduğu ilgili alıcılara iletilebilmektedir.

Açıklama: Bir diğer işlev ise açıklamadır. Bulguların neden araştırıldığına ve ne için bulunduğuna bir açıklama getirmek için kullanılır.

Yordama: Yordama işlevi de bilimin temel ayaklarından birini oluşturmaktadır. Araştırılan bulguların sonucunda ne olacağı ve oluşacak durumların ne zaman vuku bulacağını iletmektedir.

Kontrol: Son olarak kontrol de bilim bulgularının nasıl gerçekleştirildiğini ileten en temel işlevlerden biridir.