Öz Bilinç Nedir?

Öz bilinç kısaca, kişinin kendisinin farkında olması ve kişisel farkındalık anlamlarına gelmektedir.

Öz bilinç ya da kişisel farkındalık, kendimize 3. bir şahış gibi dışarıdan görerek ve nesnel bir bakış açısı ile bakarak, kendimizi nasıl ve ne şekilde gördüğümüz ile ilgili olmaktadır. İşlevsel bir insan olmanın ana unsurları olan pardigmalarımızı, algı filtrelemeleri ya da zihin haritalarımızı inceleme ve algılama olanakları sağlamaktadır. Bu bahsetmiş olduğumuz unsurlardan ise, sadece algı filtreleri, tutumlarımız ve davranışlarla ilgi olmamakla birlikte, başkalarını nasıl bir şekilde gördüğümüzü ya da başkalarına karşı olan bakış açılarımızı da etkilemektedir.

Öz Bilinç Nedir

Temel olarak öz bilinç; insanlığın esas doğası ile ilgili haritası olarak betimlenmektedir.

Öz Bilincin İşlevi Nedir?

Bireyler ilk olarak dünyaya geldiği zaman, dış dünyayı görürler. Etrafta gördükleri her şeyi anlamaya çalışır ve istemsizce analiz yaparlar. Sonrasında, kendisine benzeyen her şeyle etkileşimde bulunarak yavaş yavaş birey, kendisini tanımaya ve anlamaya başlar.

Öz Bilinç Nedir

Kendini tanımış olmak bireyin çevreye uyumlu hale gelmesi için önemli bir basamaktır. Bu konularda ise bize yardımcı olan olgu, öz bilinç olmaktadır. Ben kimim? Ben neyim? Sorularına cevap vererek bireyler kendilerini evrensel olarak konumlandırmaktadır. Toplum içerisinde oynanacak veya oynanmak istenen rolün belirlenmesi konusunda ise net bir şekilde öz bilince sahip olunması gerekmektedir. Öz bilinç aslında görüldüğü gibi hayatın her anında bulunur ve kişinin kendisi olarak da tanımlanabilir.

Yorum Yap