Nuruosmaniye Camii

Nuruosmaniye Camii, İstanbul ilimizde barok özelliklerle inşa edilmiş ilk cami olma özelliği taşımaktadır. İstanbul’da Kapalıçarşı girişinde yani Çemberlitaş semtinde bulunan bu eser 1748- 1755 yılları arasında inşa edilerek tamamlanmıştır. Bu eser Batılılaşma hareketinin Osmanlı’daki ilk görünümleri arasında yer aldığı için Osmanlı mimarı açısından bir dönüm noktası olarak bilinmektedir.

Nuruosmaniye Camii

Nuruosmaniye Camii alanı daha önce farklı bir amaçla kullanılmaktaydı. Osmanlı’da bulunan şeyhülislamlardan Sadettin Efendi’nin eşi Fatma Hatun adına yapılan mescit burada bulunmaktaydı. Bu mescit zamanla yıkılma aşamasına gelince I. Mahmut’un emri ile burada Nuruosmaniye Camiin inşasına başlanmıştır. Bu caminin adının “Nuruosmaniye” olmasının temel nedeni I. Mahmut’un ölümü ile tahta çıkan III. Osman’ın camiyi tamamlamasıdır. Caminin manası “Osmanlı’nın Nuru” anlamına gelmektedir.

Nuruosmaniye Camiin Mimari Yapısı

Nuruosmaniye Camii iki farklı yönde bulunan yüksek yapılı merdivenlerle çıkış kapılarına sahiptir. Namaz kılmak için ayrılan alanın üzeri yalnızca bir kubbe ile örtülerek güzel bir görünüm elde edilmesi sağlanmıştır. Harim olarak adlandırılan bu kısma revaklı koridorlar yardımı ile girilmektedir.

Bu kubbe Osmanlı mimarisinde kullanılan cami kubbeleri arasında en büyük kubbelerden biri olarak anılmaktadır. Kubbenin kemerleri Fetih Suresi’nin yazılı olduğu bölüme kadar uzanmaktadır. Kubbe’de yazılı olan “Allah, göklerin ve yerin nurudur.” ayet-i kerimesi ise Nur Suresi’nde bulunmaktadır. Caminin bu adı almasındaki önemli nedenlerden biri de bu ayettir.

Nuruosmaniye Camii içerisinde birçok pencere bulunan bir camidir. Yaklaşık 174 adet pencere ile cami içerisi aydınlatılmaktadır. Pencerelerin inşası tamamıyla barok mimari etkisindedir ve alçı yardımı ile yapılmıştır. Cemaat yerinin üzeri ise 5 farklı kubbe ile örülmüştür. Osmanlı mimarisinde kullanılan mihrapların tam tersine çok köşeli olarak dizayn edilmiş bir mihraba sahiptir ve mihrap üzerinde yarım kubbe bulunmaktadır.

Mahfil katına çıkabilmek için ana giriş yanında bulunan mermer merdivenler kullanılmaktadır. Burada iki farklı koridor aracılığıyla doğu ve batı cephelerine gidilebilmektedir. Burada bulunan Hünkar Mahfili, Eminönü müftülüğü tarafında kullanılmaktadır. Camide bulunan avlu Osmanlı mimarisinde eşine rastlanılmayacak bir avludur. Benzer bir özelliği dahi yoktur. Cami avlusunda şadırvan bulunmamaktadır. Yer alan abdestlikler camiin arka ve ön kısımlarında bulunmaktadır. Ayrıca bodrum kısmında da ek bir abdestlik bulunmaktadır.

Nuruosmaniye Camii

Nuruosmaniye Camiin Külliye Yapıları

Nuruosmaniye Camii güneyinde imaretler ve medreseler yan yana olarak yer almaktadır. Sultani medreselerinin sonuncusu olarak bilinen bu medrese oldukça büyük yapılıdır. İmaret yapısında ise oldukça büyük bacalar kullanılmıştır ve bu yapılar şehrin bugünkü görünümüne katkı sağlamaktadır. İmaretler ve bu medrese Kur’an Kursu olarak hizmet vermektedir.

Ayrıca Nuruosmaniye Camii’n inşası sırasında vefat eden I. Mahmut için Yeni Camii avlusunda türbe inşa edilmiştir. Yeni Camii’nin avlusunda ayrıca I. Mahmut’un babası ve validesi Turhan Sultan da bulunmaktadır. Şirpençe nedeni ile vefat eden III. Osman’da burada yer alan türbeye gömülmüştür. Aynı zamanda farklı şehzadelerin sandukalarının da burada bulunduğu bilinmektedir.

 

Nuruosmaniye Camii bünyesinde bulunan kütüphane ise Türkiye’de yer alan kütüphaneler arasında barok yapılı kütüphanelerin en güzel örneklerinden biridir. Bu kütüphane caminin iç kısmında bulunmaktadır. İki katlı bir yapıda bulunan bu kütüphanenin üst kısmı kütüphane olarak kullanılırken alt kısmı dükkan olarak kiralanmaktadır. Kütüphanenin iki farklı kapısı olduğu bilinmektedir. Bu iki farklı kapının biri Padişah’ın girişi için düzenlenmiştir. Diğeri ise kütüphane okuyucularının hizmetine açılmıştır. 5000’den farklı basma ve yazma eserin bulunduğu bu kütüphane Türk mimarisinde oldukça önemli yapılıdır.

Ayrıca burada bir sebil de bulunmaktadır. Sebil dairesel bir yapıdadır ve yanında dikdörtgen bir alan bulunmaktadır. Bu alan mermer yapılıdır. 2003 yılında onarıldıktan sonra ticari faaliyetler amacı ile kullanılan bir alan olmuştur.

Yorum Yap