Nullarbor Uçurumları

“Yeryüzünün bittiği nokta” olarak da bilinen Nullarbor Uçurumları, Avustralya’nın güneyinde bulunmaktadır. Nullarbor, Latince’de “ağaçsız yer” manasında kullanılmaktadır. Karstik kireç taşları ile dikkat çeken bu bölge yaklaşık 200.000 km2 lik alana yayılım göstermektedir. Avustralyalılar için de kültürel olarak değerli olan Nullarbor Uçurumları’nın bir başından diğerine geçmek de bir gelenek haline gelmiştir.

Nullarbor Uçurumları

Yer kabuğunu hareketleri sayesinde yükselerek okyanusla bir bütün haline gelen Nullarbor Uçurumları sığ deniz yatağıdır ve yer altı mağaralarının da bulunduğu bir bölgedir. Güney Avustralya’da yer alan mağaralar halk tarafından ziyarete açıkken Kuzey Avustralya’da bulunan yer altı mağaralarını gezebilmeniz için hükumetten özel izin almanız halinde ziyarete gidebilmeniz mümkündür.

Bölgenin Sahipleri Aborjinler

Aborjinlerin inanışına göre yaratılış konusundaki en büyük mit “Gökkuşağı Yılanı” olarak bilinmektedir. Gökkuşağı Yılanı Bolong, kabilelerin yaratıcısı ve yeryüzüne iz bırakan büyük bir mittir. Nullarbor Uçurumları üzerinde de gezen Gökkuşağı Yılanı Bolong, bu uçurumları geçememiştir. Bu nedenle uçurumları bir baştan diğer başa yürümek Avustralyalılar açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bölgede sıklıkla Aborjin kavimlere rastlanmaktadır. Ki bu kavimlerin genel özelliği yarı konar-göçer yapıda olmalarıdır.

Aborjinlerin yanı sıra Spinifex ve Wangai halkları da bu bölgeyi kullanarak yaşamlarını sürdürmektedir. Avustralya’nın kökenini oluşturan Aborjinler inançlarına göre insanın dünya üzerindeki yolculuğu manevi bir yolculuktur. Bu yolculuk esnasında en önemli olan şey doğada bulunan hiçbir şeye zarar vermemektir. Doğadan ihtiyacı olanı almayı seven Aborjinler, su depolama konusunda bile oldukça hassas yapılara sahip oldukları için yanlarında su taşımazlar. Tüm bu nedenlerle Nullarbor Uçurumları bir başından diğer başına gezilirse ruhta yer alan maddi bağımlılıkların ve kötülüklerin bırakılacağına inanırlar. Bu çölü geçerken ruhun manevi boyutunun güçleneceği inancı söz konusudur.

Nullarbor Uçurumları Aborjin geleneklerinin uygulanabilmesi açısından oldukça önemli ve uygun koşullara sahip bir bölgedir. Dünyanın bitiş noktası gibi gözüken bu uçurumlar insanların gözlerini alamayacağı kadar düzlüktür ve okyanus ile buluşan karstik kireç taşlarına sahiptir. Taş çölünde tek başına kalan insanların doğanın merhametine sığınması ve ihtiyaç duyduğu şeyleri doğadan alarak fazlaları yine doğaya geri bırakması Aborjin inancının temelini oluşturduğu için insanın kendisi ile bağını oluşturabilmesi açısından bu uçurumlar oldukça önemlidir.

Bu doğal bölgede insan tamamıyla doğanın merhametine ve işleyişine hayran kalmaktadır. Doğadan yararlanabileceği şeyleri tam anlamıyla ve layıkıyla kullanır ve hayatının her aşamasını doğaya uyumlu hale getirmek için onunla bir barış sözleşmesi imzalar. Okyanusun dev dalgalarını bu taş çölünden izlemek dahi insanı manevi yolculuk yapmaya götürmektedir.

Nullarbor Uçurumları “Dünyanın bir sonu olsaydı bu son nasıl olurdu?” sorusunu soran kişilerin görmek isteyecekleri bir noktadır. Yeryüzüyle gökyüzünün muhteşem buluşmasına eşlik eden okyanus dalgaları ile birlikte kendinizi doğanın kucağına bırakmanız mümkündür. Gezilecek yeraltı mağaraları da bu oluşumun yüzyıllar boyunca yarattığı güzelliğe şahit olmanızı sağlamaktadır. Avustralyalıların doğa ile iç içe yaşamalarının temel nedenini bu bölgeyi gezdikten sonra daha iyi anlamlandırmanız mümkündür.

Et yerken bile hayvanın yalnızca ihtiyaç duydukları kadar etini alan Aborjinler, geriye kalan parçaları doğada yer alan etçillerin yararlanabilmesi açısından bırakmaktadırlar. Bu bölgede gözlemleyeceğiniz şeylerle insanların doğaya adapte olabileceğini görebilirsiniz. Nullarbor Uçurumları her insanın görmesi gereken bir noktadır. Bu noktada ufuk çizgisine bakarak dünyanın ne kadar büyük bir gezegen olduğunu fark edebilirsiniz. Manevi bir yolculuk geçirmek istiyorsanız ve kendinizi maddi bağımlılıklarınızdan kurtarmak istiyorsanız Aborjinlerin gerçekleştirmiş olduğu yolculuğu tekrarlayarak bu tarz bağımlılıklarınızı geride bırakabilirsiniz. Kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissedebileceğiniz bu noktada alışkanlıklarımızın bizi nasıl esir aldığının farkına varırsınız.

Yorum Yap