Nükleon Sayısı Nedir? | Nasıl Bulunur?

Nükleonlar bir atomun çekirdeğinde sahip olduğumuz protonlar ve nötronlardır. Nükleon sayısı ve yükünün korunması her nükleer reaksiyonda ve ayrıca radyoaktif bozunma veya nükleer bozunmada daima mevcut olacaktır. Nükleon sayısı karşımıza kütle numarası olarak da çıkacaktır.

Nükleon Sayısı Nedir?

Nükleon sayısı = Proton Sayısı + Nötron Sayısı‘dır. Aynı zamanda diğer adı da Kütle Numarasıdır.

nükleon sayısı nedir

Nükleon Sayısı Nasıl Bulunur?

Nükleon sayısı A sembolü ile gösterilmektedir. Nükleon sayısı size bir elementin bir atomunda kaç proton ve nötron bulunduğunu gösterir.

Protonların ve nötronların her birinin nispi kütlesi 1 olduğunu ve elektronların küçük olduğunu, kütlelerinin bir atomun kütle sayısında dikkate alınmasına gerek olmadığını hatırlamamız gerekir. Dolayısıyla, bir elementin nükleon sayısını bilirsek ve atom numarasını bilirsek, bu elementin bir atomundaki nötron sayısını hesaplayabiliriz.

Nükleon sayısının bulunabilmesi için “Nükleon sayısı = atom numarası + nötron sayısı” veya “Nükleon sayısı = protonlar + nötronlar” şeklinde iki formülü kullanabiliriz.

nükleon sayısı nedir

Örnek: Oksijen’in nükleon sayısı 16 ve atomik kütlesi 8’dir. Buna göre oksijenin kaç nötronu vardır?

Nükleon sayısı = protonlar + nötronlar.

Nötron sayısı = nükleon sayısı – atom numarası = 16 – 8 = 8. Oksijenin 8 nötronu olduğunu bu şekilde elde edebiliriz.

İlginizi çekebilir: Çekirdek Yükü Nedir

Yorum Yap