Batılın Hakkı Engelleme Aşamaları

Batılın Hakkı Engelleme Aşamaları

Hak ve batılın mücadelesi tarih boyunca zorunlu ve kaçınılmaz olarak görünmektedir. Hak ve batıl birbirine zıt anlamlardır, zıtların bir arada bulunmaları mümkün değildir. Birbirlerine üstün gelme çabaları, birinin üstün gelmesi ve diğerini yok etme gayreti gerekmektedir. En azından güçsüz bırakma ve yaşantısında kendisine yapacağı etkilerden men etme konumunda olmasını gerektirir.

Batılın Hakkı Engelleme Aşamaları

Hak ve Batıl Nedir?

Hak kelimesi gereklilik ve doğruluk anlamlarında kullanılmaktadır. Her şart altında doğru olan şeydir. Allah’ın Kuran-ı Kerim’de bildirdiği bütün esaslardır. Kuran-ı Kerim’in ayet-i kerimelerinde Allah, Kuran, İslam, adalet, doğru yol gerçeğe uygun söz, tevhid, haram ve helali açıklama, kelime-i tevhid, batılın zıddı gibi anlamlarda kullanılmıştır.

Batıl ise hakkın zıddı, doğruluk ve gerçekliği olmayan anlamlarında kullanılmaktadır. Gerçek olmayandır. Kuran-ı Kerim’de batıl, yalan, boşa çıkan amel, Allah’ın dışında ilah diye tapılan put, hakkı örten perde gibi anlamlara gelmektedir.

Yani hak Allah’ın bütün emirlerini, batıl ise bütün yasaklarını ifade eder. Batılın hakkı engelleme aşamaları ise doğru yoldan sapmayı anlatmaktadır.

Sünnetullah, hak ve batıl mücadelesinde hakkın ve hak ehlinin galibiyetini, batılın ve batıl ehlinin yok edilmesi ve kovulmasını hükme bağlamıştır. Fahri Raizi tefsirinde “Batılı hükümsüz bırakıp, hakkı yerleştirmek, Allah’ın adetindendir” demektedir. İbn Kesir ise bu ayetler hakkında “Bu Allah’ın mahlukatı hakkındaki genel Rabbani kural ve adetidir. Küfür ve iman nerede karşılaşmış ise Allah, küfüre karşı imana yardım etmiştir. Nitekim Bedir Savaşında aynen böyle yapmıştır” demektedir.

Batılın Hakkı Engelleme Aşamaları

Engelleme Aşamaları Nelerdir?

Muhittin Hamdi Yıldırım tarafından kaleme alınan “Muhtasar Cihat İlmihali” adlı kitabında bu aşamalar maddeler halinde sayılmıştır. Batılın hakkı engelleme aşamaları 8 madde olarak okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Herhangi bir anda Hak adına ortaya çıkan herkes bu engellerle karşılaşmakta ve batıl, iyiliği engellemek için bu yöntemlere başvurmaktadır.

Şimdi kısaca bu aşamaları aktaralım.

  1. Yok, Sayma: Batılın başvurduğu ilk yöntem olarak göze çarpmaktadır. Dikkat çekmeden mücadele etmek için bu aşamayı kullanır ancak mücadelenin uzun sürmemesini umar.
  2. Alay Etme: Birinci aşamayı başaramadığı zamanlarda alay etme aşamasına geçer ve hakkı bertaraf etmeye çalışır. Allah, Kur’an’da şöyle buyurur: “Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine her Peygamber geldiğinde onu alaya alırlardı”(Yasin-30)
  3. Dolaylı İkaz: Alayla isteğine kavuşamayınca ikaz yoluyla kendini haklı göstermeye ve hakkı yok etmeye çalışır.
  4. Teklif-Tehdit: İkazla başa çıkamayan batıl bu defa teklif ve tehdit yoluna başvurur. Kureyşliler Peygamberimize “ Seni Mekke’nin idarecisi yapalım. Hastaysan tedavi edelim. Güzel kadınlarımızdan istediğini verelim. Yeter ki ilahlarımız dokunma, kötü söz söyleme” teklifiyle gelmişlerdir.
  5. Baskı: Alayları, ikazları, teklif ve tehditleri umursanmayınca baskı ile düşmanlık baş gösterir.
  6. Şiddet: Baskıların yetersiz kalması ile birlikte dozu artar ve şiddete yol açar.
  7. Ambargo: Şiddetten sonra gelen aşama ambargodur ve batıl elinden gelen tüm ambargoları uygulamaya başlar. Hakkın sabrı burada ölçülür.
  8. İmha: Uyguladığı aşamalarda başarılı olamayan batıl son aşamaya dayanır. İmha yöntemiyle hakkı ortadan kaldırmaya çalışır. Bunun için suikastleri, cinayetleri ve savaşı kullanır.

Bugün yeryüzünde Hak ve Batıl mücadelesi, Hakka hizmet eden Müslümanlarla, Hakkı kabul etmeyip nefis ve şeytana esir olan, batıla hizmet edenlerin mücadelesidir. Batıl kendini ne kadar güçlü gösterirse göstersin, en büyük kuvvet olan imandan ve Allah’ın yardımından yoksundur. Batılın hakkı engelleme aşamaları, bizlere sabır ve ihsanın büyüklüğünü iman kuvvetinin gücünü ortaya koymaktadır. Batıl tüm oyunlarında yukarıda sayılan aşamaları kullanmaktadır. Batıl ile mücadelede bu aşamaların verdiği bilinçle hareket edilmesi en doğrusu olacaktır.

 

Yorum Yap